در سرور های مدیریت نشده تمامی کار های نرم افزاری سرور بر عهده کاربر میباشد یعنی سرور خریداری شده به صورت خام به کاربر تحویل داده میشود و سایر کار های سرور مانند نصب کنترل پنل و … بر عهده کاربر میشود

در سرور های مدیریت نشده فقط پشتیبانی در رابطه شبکه سرور بر عهده شرکت خریداری شده باشد یعنی مشکلات مانند قطعی از جانب شرکت و….

در سرور های مدیریت شده تمامی کار های مورد نیاز کاربر بر عهده شرکت میباشد مانند نصب کنترل پنل , بهینه سازی وب سرور و دیتابیس تنظیمات امنیتی و سایر نیاز های کاربر

اینکه شرکتی سرویس های خود را به صورت مدیریت شده یا نشده ارائه دهد بستگی به سیاست کاری آن شرکت دارد