مدیریت دامنه چیست ؟
پنل دامنه چیست ؟
آیا می توانم مشخصات مالک Domain را بعد از ثبت تغییر دهم ؟
آیا می توانم (DNS) سرویس دهنده Domain خود را تغییر دهم ؟
چگونه میتوانیم اطلاعات نام دامنهای را که ثبت کرده ایم بروز نماییم ؟
چگونه میتوانم مدت اعتبار نام دامنه خود را تمدید نمایم ؟


مدیریت دامنه :
به مجموعه اقداماتی که یک فرد میتواند بر روی دامنه اعمال کند مانند تغییر دی ان اس , انتقال دامنه و… مدیریت دامنه می گویند و به اعمال فوق عملیات مدیریتی نیز می گویند
پنل دامنه چیست ؟
به طور کل هر دامنه دارای یک پنل برای انجام اعمال مدیریتی می باشد
آیا می توانم مشخصات مالک Domain را بعد از ثبت تغییر دهم ؟
بله ، در هر لحظه از شبانه روز می توانید مشخصات مربوط به مالکیت Domain خود را تغییر دهید .
آیا می توانم (DNS) سرویس دهنده Domain خود را تغییر دهم ؟
بله ، در هر لحظه از شبانه روز می توانید سرویس دهنده Domain خود را تغییر دهید .

چگونه میتوانم مدت اعتبار نام دامنه خود را تمدید نمایم ؟
پس از واریز مبلغ هزینه و ارسال فیش بانکی ، قادر خواهید بود به مدت دلخواه نام دامنه خود را تمدید نمائید.


چگونه میتوانم مدت اعتبار باقی مانده دامنه خود را متوجه شوم
1)از طریق whois
2)از طریق پنل دامنه
3) میتوانید از ثبت کننده دامنه خود در این مورد سئوال فرمایید